Kakel

Här visar vi ett antal miljöbilder från våra olika leverantörer; Dekora, Höganäs, Lhådös Kakel och Svenska Kakel.

Den här sidan kommer att uppdateras, så det kommer bli ett annat upplägg med ett antal urvalda

produkter från dom olika leverantörerna.